G-YLG4YTW91X 8145017921

Mi minősül termőföldnek? Hogyan történik az eladás és vásárlás?

Mi minősül termőföldnek? Hogyan történik az eladás és vásárlás?

2022-06-07 16:35:04

Mi minősül termőföldnek? Hogyan történik az eladás és vásárlás?


Termőföld eladás és vásárlás

Mi minősül termőföldnek? Mi az a földszerzési maximum? Hogyan zajlik egy termőföld adásvétel? Olvassa el cikkemet és választ kaphat a föld adásvétel során leggyakrabban felmerülő kérdésekre!

Dr. Markó-Lévai Szófia

 2021. 08. 17.


Mi minősül termőföldnek?

A Földforgalmi törvény alapján termőföld a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

A legegyszerűbben a tulajdoni lapról tudjuk kideríteni, hogy a kiszemelt ingatlan termőföld-e. Ha a tulajdoni lap I. részén az ingatlan megnevezése kert, szőlő stb., akkor termőfölddel van dolgunk.


Ki vehet földet?

A termőföld tulajdonjogát magánszemélyként csak belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt, kivételt képez ez alól, ha a tulajdonjogot átruházó személy a közeli hozzátartozója.

A földműves a föld tulajdonjogát - a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával - 300 hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum).

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.


Kötelező nyilatkozatok a termőföld adásvételi szerződésben

A termőföld adásvételi szerződésben a vevőnek számos nyilatkozatot kell tennie:

  • vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalnia kell, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja,
  • nyilatkoznia kell arról, hogy nincs földhasználati díjtartozása,
  • nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

A termőföld adásvételi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett okiratba szükséges foglalni és fontos, hogy a szerződés egy példányának úgynevezett biztonsági okmányon („zöld papír”) kell készülnie.


Elővásárlási jog termőföld adásvétel esetén

A Földforgalmi törvény számos személynek biztosít meghatározott sorrendben elővásárlási jogot, így például elővásárlási jog illeti meg az államot, a helyben lakó földművest, kert/szőlő eladása esetén azt a helyben lakó földművest, aki számára a tulajdonszerzés célja kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása stb.

Nem áll fenn viszont elővásárlási jog például a közeli hozzátartozók közötti adásvétel vagy a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel esetén.

Az elővásárlásra jogosultak úgy szereznek tudomást az adásvételről, hogy az adásvételi szerződést a szerződéskötést követő 8 napon belül be kell nyújtani a terület fekvése szerint illetékes jegyzőhöz, aki a szerződést a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti.


Termőföld adásvétel hatósági jóváhagyása

A 60 napos határidő lejárta után a jegyző az adásvételi szerződést megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek (földhivatalnak) jóváhagyás céljából.

A helyi földbizottság állást foglal arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e a birtokviszonyok átláthatóságára, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítésére, a mezőgazdaságban a generációváltás elősegítésére stb. vonatkozó általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek. Ennek során figyelembe veszi például, hogy a vételár arányban áll-e a föld forgalmi értékével vagy, hogy a vevő és közeli hozzátartozói tulajdonában, használatában a föld fekvése szerinti településen, vagy annak közigazgatási határától számított 20 km-es körzetén belül hány darab, mekkora térmértékű, művelési ágú és aranykorona értékű föld található és azok hol helyezkednek el.

Ha a folyamat eredményeképp a mezőgazdasági igazgatási szerv megadja a jóváhagyást, akkor záradékot vezet az adásvételi szerződésre, amely alapján bejegyzésre kerülhet a vevő tulajdonjoga. Jó tudni, hogy az egész procedúra általában 6 hónapot vesz igénybe a szerződéskötéstől számítva!JOGI ISMERETEK
Mit jelent a kötelesrész és kinek, mennyi jár?
Mit jelent a kötelesrész és kinek, mennyi jár?
Előfordulhat, hogy valaki úgy végrendelkezik, hogy a törvény szerinti örököseire semmit sem, vagy a törvény szerint járó örökségnél jóval kevesebbet hagy. Lehetséges az is, hogy az örökhagyó a vagyonát már életében elosztogatta, ezért hagyatékában már szinte semmi nincs. Ilyen esetekben lehet szó arról, hogy a törvényes örökösök bizonyos körben kötelesrészre jogosultak. Mennyi a kötelesrész? Ki kaphat?
Lakcímről kijelentés: lakóhelyként vagy székhelyként használják az ingatlanod?
Lakcímről kijelentés: lakóhelyként vagy székhelyként használják az ingatlanod?
Lakcímről kijelentés: lakóhelyként vagy székhelyként használják az ingatlanod?Ingatlanvásárlás esetén számos dologra kell figyelnünk. Ezek közül az egyik fontos kérdés, hogy megtudjuk, hogy kik jelentkeztek be előzetesen a megvásárolt ingatlanunkba. A lakásvásárlás örömét ugyanis beárnyékolhatja, ha más magánszemélyek állandó lakhelyként vagy különböző cégek székhelyként továbbra is használják az ingatlanunkat. Hogyan kerülhetjük ezt el? Összegyűjtöttünk néhány tanácsot, amely a lakcímről kijelentés megoldásában segít.
Energetikai tanúsítvány, villamos biztonsági felülvizsgálat
Energetikai tanúsítvány, villamos biztonsági felülvizsgálat
Energetikai tanúsítvány, villamos biztonsági felülvizsgálatAzt sokan tudják, hogy ingatlan értékesítésekor az ingatlan energetikai jellemzőit tanúsítani kell, azonban jogszabály módosítás folytán tulajdonosváltáskor ma már a villamos berendezések felülvizsgálata is kötelező. Cikkemből kiderül, hogy mit kell tudni az energetikai tanúsítványról és a villamos biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatban.
ÉLetjáradék szerződés
Mit jelent az életjáradék szerződés?
Mit jelent az életjáradék szerződés?