G-YLG4YTW91X 8145017921

Energetikai tanúsítvány, villamos biztonsági felülvizsgálat

Energetikai tanúsítvány, villamos biztonsági felülvizsgálat

2023-10-04 15:22:03

Energetikai tanúsítvány, villamos biztonsági felülvizsgálat


Azt sokan tudják, hogy ingatlan értékesítésekor az ingatlan energetikai jellemzőit tanúsítani kell, azonban jogszabály módosítás folytán tulajdonosváltáskor ma már a villamos berendezések felülvizsgálata is kötelező. Cikkemből kiderül, hogy mit kell tudni az energetikai tanúsítványról és a villamos biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatban.


Mikor kell és mikor nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni?


Az épület energetikai jellemzőit tanúsítani kell új épület építése, meglévő épület ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása esetén.


Nem kell tanúsítványt készíteni például:

  • használatba vételi engedélyt megelőző tulajdon-átruházás esetén,
  • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
  • önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület (pl. 50 m2-nél kisebb családi ház) esetén,
  • évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre (pl. nyaraló) esetén,
  • ingatlan ingyenes átruházásakor (ajándékozás).

Jó tudni, hogy az energetikai tanúsítvány 5 évig hatályos.


Mit jelent a villamos biztonsági felülvizsgálat?


A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján a villamos biztonsági felülvizsgálat a villamos berendezések olyan, szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.


Mikor kötelező és mikor lehet elhagyni a villamos biztonsági felülvizsgálatot?

A vonatkozó rendelet alapján lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén felülvizsgálat végzendő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor (pl. adásvétel, ajándékozás), kivéve, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:

  • fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
  • 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.


Mit kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek?

Az ingatlan adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell

  • annak rögzítését, hogy kell-e energetikai tanúsítványt készíteni,
  • a tanúsítvány azonosító kódját, és
  • a vevő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól átvette.

A villamosági felülvizsgálat vonatkozásában jogszabály nem írja elő, hogy a felülvizsgálat teljesítését vagy eredményét rögzíteni kellen az adásvételi szerződésben.